Đảm bảo bạn sẽ bất ngờ khi biết có những thứ tưởng như bé nhỏ vô cùng lại cũng có tên riêng cả đó!

Tại thời điểm này, hầu như không thể đếm được tổng số từ trong tiếng Anh, nếu xét tất cả các từ mượn, tiếng lóng trên Internet. Từ điển tiếng Anh của Oxford thống kê được có khoàng 600.000 từ chính thống tồn tại, nhưng chắc chắn có những từ mà đảm bảo đọc ra sẽ khiến bạn chịu chết luôn.

Và dưới đây là tổng hợp những từ sẽ khiến bạn phải thốt lên: "Cái này mà cũng có á?".

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Tôi cứ tưởng cái này gọi là bọc cafe thôi ấy chứ

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Chịu rồi nhé

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Cái này mà cũng có luôn?

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Tôi bắt đầu nghi ngờ kiến thức từ vựng bản thân rồi...

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Lại còn có danh từ riêng cho cái này nữa

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

^%@#*(( - đây là Grawlic đó hả?

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Thế thì Petrichor có mùi thật tuyệt vời

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Ôi tuổi thơ đi học của tôi...

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Mình cứ tưởng nó là bảng đo mắt thôi...

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Nghe hợp lý đó

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

lại một lần nữa bất ngờ...

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Thế nên đừng gọi là hashtag nữa nhé

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Ôi những từ vựng chưa bao giờ làm tôi hết đau đầu

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Ra thế...

15 thứ bạn nhìn thấy hằng ngày nhưng không hề biết tên chúng là gì

Cám ơn Internet đã khai sáng tôi ngày hôm nay

Nguồn: Brightside

Đức 2 Xích

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN