Dùng những loại sữa rửa mặt sau, bạn sẽ thấy đây là “bảo bối” cho da trong thời tiết hanh khô.

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k - Ảnh 1.

Nơi mua

 • Saru Cosmetics
 • Mèo Cosmetics

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k - Ảnh 3.

.VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-wrapper { padding: 25px; background-color: #FFF36B; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link { text-decoration: none; font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; display: flex; align-items: center; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link:hover { color: #555; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon { display: block; width: 13px; margin-left: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-description-wrapper { padding: 25px; background-color: #C4EFF9; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-transform: uppercase; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet { width: 20px; flex-shrink: 0; margin-right: 10px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-text { font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-ul { margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li { font-family: SFD-Regular; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; margin-top: 10px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li:first-child { margin-top: 0; } @media screen and (max-width: 768px) { .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } } Nơi mua

 • Watsons
 • Thế giới skinfood

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k - Ảnh 5.

Nơi mua

 • Beauty Garden
 • Lazada

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k - Ảnh 7.

Nơi mua

 • Guardian
 • Tiki

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k - Ảnh 9.

Nơi mua

 • SKin1004 VN
 • Watsons

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k - Ảnh 11.

Nơi mua

 • Japana
 • Tiki

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k - Ảnh 13.

Đọc thêm

 • 5 toner dưỡng ẩm 5 toner dưỡng ẩm "bơm căng" làn da ngày hanh hao
 • Trời hanh khô quá, tậu gấp 5 kem dưỡng Trời hanh khô quá, tậu gấp 5 kem dưỡng "nặng đô" nhưng không bí da này thôi
 • Học tập Suzy sắm son tôn da trắng đảm bảo đi đâu cũng được khen xinh Học tập Suzy sắm son tôn da trắng đảm bảo đi đâu cũng được khen xinh

Rosy Cheeks

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN