Dùng những loại sữa rửa mặt sau, bạn sẽ thấy đây là “bảo bối” cho da trong thời tiết hanh khô.

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

Nơi mua

 • Saru Cosmetics 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k
 • Mèo Cosmetics 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

.VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-wrapper { padding: 25px; background-color: #FFF36B; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link { text-decoration: none; font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; display: flex; align-items: center; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link:hover { color: #555; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon { display: block; width: 13px; margin-left: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-description-wrapper { padding: 25px; background-color: #C4EFF9; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-transform: uppercase; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet { width: 20px; flex-shrink: 0; margin-right: 10px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-text { font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-ul { margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li { font-family: SFD-Regular; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; margin-top: 10px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li:first-child { margin-top: 0; } @media screen and (max-width: 768px) { .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } } Nơi mua

 • Watsons 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k
 • Thế giới skinfood 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

Nơi mua

 • Beauty Garden 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k
 • Lazada 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

Nơi mua

 • Guardian 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k
 • Tiki 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

Nơi mua

 • SKin1004 VN 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k
 • Watsons 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

Nơi mua

 • Japana 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k
 • Tiki 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k

Đọc thêm

 • 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k 5 toner dưỡng ẩm "bơm căng" làn da ngày hanh hao
 • 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k Trời hanh khô quá, tậu gấp 5 kem dưỡng "nặng đô" nhưng không bí da này thôi
 • 5 sữa rửa mặt dưỡng ẩm xài là thích, loại rẻ nhất chỉ 180k Học tập Suzy sắm son tôn da trắng đảm bảo đi đâu cũng được khen xinh

Rosy Cheeks

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN