Tậu về những món mỹ phẩm được nhiều người yêu thích là “chuẩn bài” nha!

Qua các kết quả khảo sát mỹ phẩm từ một trang Instagram có tên @uglyducklingskincare đã cho thấy có nhiều sản phẩm gây thất vọng nhưng cũng có không ít món thực sự tiềm năng. Dưới đây là các "ứng viên" sáng giá khi được hơn 70% người cho rằng hiệu quả, đáng mua. Nếu có ý định shopping, bạn nên tăm tia những "em" này cho chuẩn nhé!

Krave Kale-Lalu-yAHA Toner: 80% khen - 20% chê

6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

.VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-wrapper { padding: 25px; background-color: #FFF36B; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link { text-decoration: none; font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; display: flex; align-items: center; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link:hover { color: #555; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon { display: block; width: 13px; margin-left: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-description-wrapper { padding: 25px; background-color: #C4EFF9; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-transform: uppercase; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet { width: 20px; flex-shrink: 0; margin-right: 10px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-text { font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-ul { margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li { font-family: SFD-Regular; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; margin-top: 10px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li:first-child { margin-top: 0; } @media screen and (max-width: 768px) { .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } } Nơi mua

 • Mèo Cosmetics 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận
 • H2 Cosmetics 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

The Inkey List Beta Hydroxy Acid: 74% khen - 26% chê

6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

Nơi mua

 • Little London 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận
 • Storkvn 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution: 77% khen - 23% chê

6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

Nơi mua

 • Choix Land 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận
 • Mint07 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

I'm From Mugwort Mask: 81% khen - 19% chê

6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

Nơi mua

 • Watsons 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận
 • Kat Store 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

First Aid Beauty Ultra Repair Cream: 81% khen - 19% chê

6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

Nơi mua

 • Liperie 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận
 • Herskincare 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

Krave Great Barrier Relief: 72% khen - 28% chê

6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

Nơi mua

 • Nhà của Beautyholic 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận
 • Mèo Cosmetics 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận

Nguồn: Instagram @uglyducklingskincare

Tham khảo thêm:

.VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-wrapper { padding: 25px; background-color: #FFF36B; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link { text-decoration: none; font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; display: flex; align-items: center; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link:hover { color: #555; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon { display: block; width: 13px; margin-left: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-description-wrapper { padding: 25px; background-color: #C4EFF9; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-transform: uppercase; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet { width: 20px; flex-shrink: 0; margin-right: 10px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-text { font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-ul { margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li { font-family: SFD-Regular; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; margin-top: 10px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li:first-child { margin-top: 0; } @media screen and (max-width: 768px) { .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } } Bộ sản phẩm LANEIGE Sleeping Mask dưỡng ẩm tối ưu

 • Shopee Beauty Club 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận
 • Giá giảm còn: 439k

Bộ chăm sóc thu nhỏ lỗ chân lông innisfree Jeju Super Volcanic Pore Micellar Cleansing Foam 2X Set

 • Shopee Beauty Club 6 món skincare được hơn 70% người khuyên nên “múc” liền tay đảm bảo không hối hận
 • Giá giảm còn: 260k

Rosy Cheeks

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN