Tậu những chai sữa tắm này về, bạn sẽ “bái bai” cảnh da body khô ráp.

6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

Nơi mua

 • Sendo 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da
 • Mifa Shop 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

.VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-wrapper { padding: 25px; background-color: #FFF36B; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link { text-decoration: none; font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; display: flex; align-items: center; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link:hover { color: #555; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon { display: block; width: 13px; margin-left: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-link-icon i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] { margin-bottom: 25px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-description-wrapper { padding: 25px; background-color: #C4EFF9; border-radius: 15px; position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-label { font-family: SFD-Bold; font-size: 18px; text-transform: uppercase; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-ul { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 48%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet { width: 20px; flex-shrink: 0; margin-right: 10px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-bullet i img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li-text { font-family: SFD-Bold; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor { position: absolute; top: -1px; right: -1px; width: 40px; } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i, .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-decor i svg { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-ul { margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li { font-family: SFD-Regular; font-size: 15px; line-height: 130%; color: #333; margin-top: 10px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-note-li:first-child { margin-top: 0; } @media screen and (max-width: 768px) { .VCSortableInPreviewMode[type="shop-info"] .shop-info-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } .VCSortableInPreviewMode[type="product-description"] .product-des-li { width: 100%; display: flex; align-items: center; margin-top: 20px; padding-top: 20px; border-top: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.1); } } Nơi mua

 • Coco Shop 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da
 • Beauty Garden 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

Nơi mua

 • Thế giới skinfood 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da
 • Bo Shop 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

Nơi mua

 • Watsons 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da
 • Ann Nhi Store 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

Nơi mua

 • Tiki 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da
 • Pink Cosmetics 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

Nơi mua

 • Liperie 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da
 • Tila's House 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da

Đọc thêm

 • 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da Bác sĩ hết lòng khuyên chị em dùng 5 lọ sữa rửa mặt này trong mùa hanh khô để da căng mướt khỏe đẹp
 • 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da 5 loại khăn giấy tẩy trang làm sạch tốt mà không gây khô da, lúc cần kíp lôi ra dùng cực tiện
 • 6 sữa tắm cho mùa đông: Thơm ngất người, siêu mềm da 5 thỏi son nhiều dưỡng màu chuẩn mùa đông đẹp thôi rồi, diện lúc trời hanh là "okla" lắm đây này

Rosy Cheeks

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN