Xem các tín đồ thời trang trẻ sẽ có những gợi ý nào với sơ mi, váy xếp ly, blazer cho ngày tựu trường nhé!

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Cảm hứng 'Back to school' của cư dân thời trang trẻ

Băng Băng

Ảnh: Lookbook

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!