.GUU VĂN HÓA

Sách hay: Em sẽ đến cùng cơn mưa

“Em sẽ đến cùng cơn mưa” nhẹ nhàng với lời văn mượt mà như một cơn mưa man mác buồn nhưng bạn không thể buông lơi khi chưa đọc tới trang cuối.