Ngắm một Châu Tấn hoàn toàn khác lạ khi hóa búp bê trong không gian và trang phục mang xu hướng cổ điển.

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

Châu Tấn lạ lẫm nét cổ điển trên tạp chí femina

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN