Mỗi khi định bỏ thừa đồ ăn, bạn hãy nhớ rằng, còn rất nhiều người đói nghèo trên thế giới này đang cần những thứ đồ mà bạn thẳng tay đổ đi để có thể sinh tồn đấy. Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Rất nhiều lần sau mỗi bữa ăn, bạn bỏ thừa lại rất nhiều đồ vì ăn không hết. Có thể bạn cho rằng lượng thức ăn cỏn con bị bỏ đi ấy chẳng đáng bao nhiêu, thế nhưng, khi có quá nhiều người cũng nghĩ giống bạn, thì lượng thực phẩm bị bỏ đi sẽ trở thành một con số khổng lồ. Cùng lúc đó, ở rất nhiều nơi khác trên thế giới vẫn còn vô số những em nhỏ đang cần lắm một chút thức ăn thừa để có thể sống sót đến ngày hôm sau.

Có lẽ sau khi xem xong chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói dưới đây, bạn sẽ không còn dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Những đứa trẻ bị đói ăn tới mức gầy trơ hết cả xương sườn.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Châu Phi luôn được biết đến là châu lục đói nghèo nhất thế giới.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Lũ trẻ không ngừng khóc vì đói khát.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Một đứa trẻ dường như chỉ đang nằm chờ chết.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Trong những chiếc bụng bự này không phải thức ăn mà là đầy giun sán và vi khuẩn.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Người mẹ gầy tong teo với bộ ngực lép kẹp như thế này thì lấy đâu ra sữa cho con bú đây?

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Cái nghèo, cái đói đã khiến cho những đứa trẻ này trở thành những bộ xương khô di động.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Có thể bạn cho rằng lượng thức ăn mình bỏ mỗi ngày là không đáng kể, nhưng khi có quá nhiều người cũng nghĩ giống bạn, lượng thực phẩm bị bỏ đi sẽ trở thành một con số khổng lồ.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Trong khi đó lại có rất nhiều em nhỏ đang cần lắm một chút thức ăn thừa để có thể sống sót đến ngày hôm sau.

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Chùm ảnh những đứa trẻ châu Phi gầy trơ xương vì đói sẽ khiến bạn không dám bỏ thừa đồ ăn thêm nữa

Mỗi khi bạn định đổ thức ăn thừa đi, hãy nhớ rằng ở đâu đó trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người đang cần đến chúng.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN