Hiện đại thì... hại điện ấy mà!

Mỗi thời lại một cái khác, một cái riêng, nhưng sao thời mọi thứ càng ngày càng hiện đại thế này lại có lắm điều để bàn về nó thế nhỉ? Những thay đổi này không hẳn là tốt hay là xấu, tích cực hay tiêu cực, chỉ biết là có rất nhiều sự thật đáng để nói đến về cuộc sống thời hiện đại này...

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Người yêu cũ đúng là trinh thám mà...

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Cách tốt nhất là không dùng smartphone nữa thôi.

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Facebook mọi lúc mọi nơi.

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Không thể chối cãi.

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Càng đơn giản lại càng là hàng "hịn".

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Bật - tắt, bật - tắt...

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Facebook còn hơn cả co-ca-in.

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 1 ngàn sự lựa chọn @@.

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Người đẹp không quan trọng. Hình đẹp mới quan trọng!

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 Không còn kịp nữa rồi...

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Chùm tranh: Những điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện đại bây giờ

 

Nguồn: Bui An

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN