Các công nghệ pin mới có thể giúp phương tiện di chuyển 1.000 km cho mỗi lần sạc.

Minh Nguyệt - Lệ Thu Video: Electric Future

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn