CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái được biết đến là DN bán vàng mã duy nhất trên sàn công bố kết quả kinh doanh cho thấy lãi gần 14 tỷ gấp đôi so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (MCK: CAP) vừa công bố báo cáo tài chính giai đoạn đầu năm từ 1/1 đến 31/3/2021 - là quý II theo năm tài chính của Công ty.

Theo kết quả kinh doanh CAP công bố, tổng doanh thu xấp xỉ đạt 115 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi đó, giá vốn giảm 2,3% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 26 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

CAP lãi 14 tỷ đồng trong quý II năm tài chính 2020 - 2021.

Trừ đi các loại chi phí phát sinh, quý II theo năm tài chính của CAP báo lãi sau thuế xấp xỉ 14 tỷ đồng, gấp đôi so với số lãi gần 7 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của CAP là 219 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn 168 tỷ đồng chiếm 70%. Nợ phải trả của doanh nghiệp xấp xỉ 127 tỷ đồng và chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm đến 99%.

Cũng trong kỳ này, CAP xuất hiện thêm khoản vay tài chính ngắn hạn gần 62 tỷ đồng từ ngân hàng BIDV Yên Bái (52 tỷ đồng) và ngân hàng Viettin Bank Yên Bái (gần 10 tỷ đồng).

Bán vàng mã, bã sắn khô vẫn 'hốt bạc' hàng chục tỷ đồng

Trước đó, quý I năm tài chính 2020-2021, tổng doanh thu của CAP đạt gần 153 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu quý I, doanh thu từ bán giấy đế đạt 31 tỷ đồng, đóng góp 21% tổng doanh thu. Mảng bán vàng mã mang về gần 17 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11% về doanh thu. Còn lại phần lớn là doanh thu từ bán tinh bột sắn và một phần rất ít từ tinh dầu quế… Lợi nhuận sau thuế của CAP đạt 16 tỷ đồng.

Nông sản thực phẩm Yên Bái đặt mục tiêu năm tài chính 2020 - 2021 đạt 450 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 37 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt gần 60% và 81% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao cho cả năm.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2020-2021, CAP đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 18.000 tấn giấy đế, 6.000 tấn vàng mã, 30.000 tấn tinh bột sắn, 6.000 tấn bã sắn khô và 12,5 tấn tinh dầu quế.

Không chỉ kinh doanh ổn định, CAP còn thường xuyên trả cổ tức tỷ lệ cao cho cổ đông. Năm 2019-2020 công ty trả cổ tức tổng tỷ lệ 40% và kế hoạch trả cổ tức năm 2020-2021 thấp nhất 35%.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên ngày 14/5, cổ phiếu CAP đang giao dịch ở giá 58.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 49% so với thời điểm đầu năm 2021. Trong đó, thời điểm giá cao nhất lên mức 62.900 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/3/2021).

Dương Thị Thu Nga

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn