Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục mới nhất giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách đánh vần và hỗ trợ quá trình học chữ của bé. Khi trẻ chuẩn bị bước chân vào lớp 1, với tâm lý vội vàng nên các bậc phụ …

Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục

GonHub » Thủ thuật » Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục

Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục mới nhất giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách đánh vần và hỗ trợ quá trình học chữ của bé. Khi trẻ chuẩn bị bước chân vào lớp 1, với tâm lý vội vàng nên các bậc phụ huynh thường dạy cho bé học trước tại nhà để bé có thể theo kịp bạn bè khi đến lớp. Tuy nhiên, cách đánh vần và đọc bảng chữ cái ngày nay khác hoàn toàn ngày xưa, nên nhiều bậc phụ huynh gặp bối rối trong việc dạy con học chữ. Chính vì vậy, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ bảng âm vần lớp 1 chuẩn và mới nhất dưới đây, cùng theo dõi nhé.

 • Hướng dẫn đổi Font chữ tiếng Việt đẹp cho android không cần root

  Hướng dẫn đổi Font chữ tiếng Việt đẹp cho android không cần root

 • Bảng chữ cái tiếng Nhật dịch ra tiếng Việt chuẩn nhất cho người mới học

  Bảng chữ cái tiếng Nhật dịch ra tiếng Việt chuẩn nhất cho người mới học

 • Bảng chữ cái tiếng Hàn dịch sang tiếng Việt chuẩn và đầy đủ nhất

  Bảng chữ cái tiếng Hàn dịch sang tiếng Việt chuẩn và đầy đủ nhất

 • Bảng chữ cái tiếng Hy Lạp và cách đọc phiên âm tiếng Việt chuẩn nhất

  Bảng chữ cái tiếng Hy Lạp và cách đọc phiên âm tiếng Việt chuẩn nhất

 • Bảng chữ cái thư pháp tiếng Việt in hoa và in thường đẹp dễ viết

  Bảng chữ cái thư pháp tiếng Việt in hoa và in thường đẹp dễ viết

 • Tổng hợp hình ảnh bảng chữ cái Tiếng Việt đẹp và đầy đủ nhất

  Tổng hợp hình ảnh bảng chữ cái Tiếng Việt đẹp và đầy đủ nhất

 • Cách đánh vần tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục mới nhất hiện nay

  Cách đánh vần tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục mới nhất hiện nay

 • Cách đánh vần bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn theo chương trình mới

  Cách đánh vần bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn theo chương trình mới

Hãy cùng gonhub.com tìm hiểu bảng âm vần lớp 1 công nghệ mới nhất dưới đây để dạy trẻ đánh vần hiệu quả nhé.

Mục lục

 • 1 1. Cách phát âm chữ cái trong chương trình Công nghệ Giáo dục
 • 2 2. Bảng âm vần lớp 1 theo chương trình CNGD

1. Cách phát âm chữ cái trong chương trình Công nghệ Giáo dục

ChữPhát ÂmChữPhát ÂmChữPhát Âm

a ai iq cờ

ă ák cờr rờ

âkh khờt tờ

b bờl lờs sờ

c cờm mờth thờ

ch chờn nờtr trờ

d dờng ngờu u

đ đờngh ngờ képư ư

e enh nhờv vờ

ê êo ox xờ

g gờô ôy i

gh gờ képơ ơiê(yê, ia, ya) ia

gi giờp pờuô(ua) ua

h hờph phờươ(ưa) ưa

Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục

2. Bảng âm vần lớp 1 theo chương trình CNGD

 • a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y
 • Riêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm khác nhau.
 • c; k; q đều đọc là “cờ”

VầnCách đọcVầnCách đọc

gì gì – gi huyền gì uôm uôm – ua – m – uôm

iê, yê, ya đều đọc là ia uôt uôt – ua – t – uôt

uô đọc là ua uôc uôc – ua – c – uôc

ươ đọc là ưa uông uông – ua – ng – uông

iêu iêu – ia – u – iêu ươi ươi – ưa – i – ươi

yêu yêu – ia – u – yêu ươn ươn – ưa – n – ươn

iên iên – ia – n – iên ương ương – ưa – ng – ương

yên yên – ia – n – yên ươm ươm – ưa – m – ươm

iêt iêt – ia – t – iêt ươc ươc – ưa – c – ươc

iêc iêc – ia – c – iêc ươp ươp – ưa – p – ươp

iêp iêp – ia – p – iêp oai oai – o- ai- oai

yêm yêm – ia – m – yêm oay oay – o – ay – oay

iêng iêng – ia – ng – iêng oan oan – o – an – oan

uôi uôi – ua – i – uôi oăn oăn – o – ăn – oăn

uôn uôn – ua – n – uôn oang oang – o – ang – oang

uyên uyên – u – yên – uyên oăng oăng – o – ăng – oăng

uych uych – u – ych – uych oanh oanh – o – anh – oanh

uynh uynh – u – ynh – uynh oach oach – o – ach – oach

uyêt uyêt – u – yêt – uyêt oat oat – o – at – oat

uya uya – u – ya – uya oăt oăt – o – ăt – oăt

uyt uyt – u – yt – uyt uân uân – u – ân – uân

oi oi – o – i – oi uât uât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá tâm như cũ).

TiếngCách đọcGhi chú

Dơ Dờ – ơ – dơ

Giơ Giờ – ơ – dơ Đọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.

Giờ Giơ – huyền – giờ Đọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.

Rô Rờ – ô – rô

Kinh Cờ – inh – kinh

Quynh Cờ – uynh – quynh

Qua Cờ – oa – qua

Quê Cờ – uê – quê

Quyết Cờ – uyêt – quyêt
Quyêt – sắc quyết

Bà Bờ – a ba, Ba – huyền – bà

Mướp ưa – p – ươp
mờ – ươp – mươp
Mươp – sắc – mướp (Nếu các con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần từ ưa – p – ươp)

Bướm ưa – m – ươm
bờ – ươm – bươmBươm – sắc – bướm

Bướng bờ – ương – bương
Bương – sắc – bướng

Khoai Khờ – oai – khoai

Khoái Khờ – oai – khoai
Khoai – sắc – khoái

Thuốc Ua – cờ- uốc
thờ – uôc – thuôc
Thuôc – sắc – thuốc

Mười Ưa – i – ươi-
mờ – ươi – mươi
Mươi – huyền – mười

Buồm Ua – mờ – uôm – bờ – uôm – buôm
Buôm – huyền – buồm.

Buộc Ua – cờ – uôc
bờ – uôc – buôc
Buôc – nặng – buộc

Suốt Ua – tờ – uôt – suôt
Suôt – sắc – suốt

Quần U – ân – uân cờ – uân – quân
Quân – huyền – quần.

Tiệc Ia – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêc
Tiêc – nặng – tiệc.

Thiệp Ia – pờ – iêp  thờ – iêp – thiêp
Thiêp – nặng – thiệp

Buồn Ua – nờ – uôn – buôn
Buôn – huyền – buồn.

Bưởi Ưa – i – ươi – bươi
Bươi – hỏi – bưởi.

Chuối Ua – i – uôi – chuôi
Chuôi – sắc – chuối.

Chiềng Ia – ngờ – iêng – chiêng
Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng Ia – ngờ – iêng – giêng
Giêng – huyền – giềng Đọc gi là “dờ” nhưng có tiếng gió

Huấn U – ân – uân – huân
Huân – sắc – huấn.

Quắt o – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.
Quăt – sắc – quắt

Huỳnh u – ynh – uynh – huynh
huynh – huyền – huỳnh

Xoắn O – ăn – oăn – xoăn
Xoăn – sắc – xoắn

Thuyền U – yên – uyên – thuyên
Thuyên – huyền – thuyền.

Quăng O – ăn – oăng – cờ – oăng – quăng.

Chiếp ia – p – iêp – chiêp
Chiêm – sắc – chiếp

Huỵch u – ych – uych – huych
huych – nặng – huỵch.

Xiếc ia – c – iêc – xiêc
xiêc – sắc – xiếc

Sau khi theo dõi bảng âm vần tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục trên đây, chắc hẳn các bậc phụ huynh đã hiểu hơn về cách đánh vần bảng chữ cái như thế nào và có cách dạy trẻ hiệu quả, giúp bé học chữ nhanh chóng hơn. Mong rằng chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được phần nào cho mọi người và hãy thường xuyên truy cập gonhub.com để cập nhật thêm nhiều tư liệu giáo dục bổ ích nhé.

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn