UBND TP.HCM cho phép nhà hàng, trung tâm thương mại... hoạt động trở lại. Các hoạt động phải đảm bảo khoảng cách 2 người tối thiểu từ 1 m, không phục vụ cùng lúc quá 30 người.

Hiền Đức - Như Quỳnh

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn