Vào mùa mưa bão, để đảm bảo an toàn, người dân cần hết sức lưu ý đi lại, đề phòng tai nạn đáng tiếc ngay cả khi đang ở trong nhà hay ngoài đường.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động, tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh, dịch trong bão lụt và mưa lũ , cụ thể như sau:

Để phòng chống bệnh, dịch trong bão lụt và mưa lũ, người dân cần tìm hiểu thông tin và chủ động thực hiện khuyến cáo về các biện pháp giữ an toàn trong bão, lũ lụt, thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm...

Tốt nhất người dân nên hạn chế ra ngoài lúc mưa to. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì cần hết sức chú ý khi đi lại, di chuyển.

Những lưu ý đề phòng an toàn mùa mưa bão, phòng bệnh mùa mưa lũ - Ảnh 1.

Những lưu ý đề phòng an toàn mùa mưa bão, phòng bệnh mùa mưa lũ - Ảnh 2.

Những lưu ý đề phòng an toàn mùa mưa bão, phòng bệnh mùa mưa lũ - Ảnh 3.

Những lưu ý đề phòng an toàn mùa mưa bão, phòng bệnh mùa mưa lũ - Ảnh 4.

Những lưu ý đề phòng an toàn mùa mưa bão, phòng bệnh mùa mưa lũ - Ảnh 5.

Những lưu ý đề phòng an toàn mùa mưa bão, phòng bệnh mùa mưa lũ - Ảnh 6.

Những lưu ý đề phòng an toàn mùa mưa bão, phòng bệnh mùa mưa lũ - Ảnh 7.

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn