Chữa bệnh lương y thắm nghĩa đời/Quên mình dập dịch hẳn không ngơi/Việt Nam vào trận tâm hằng quyết/Đà Nẵng ra quân chí chẳng vơi.

'Thắm tình nghĩa đời': Bài thơ gửi tới các bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch

Chữa bệnh lương y thắm nghĩa đời/Quên mình dập dịch hẳn không ngơi/Việt Nam vào trận tâm hằng quyết/Đà Nẵng ra quân chí chẳng vơi.

TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng trong trái tim tôi Đà Nẵng trong trái tim tôi

Bình yên sẽ về thôi Đà Nẵng Bình yên sẽ về thôi Đà Nẵng

'Tình yêu Đà Nẵng...' 'Tình yêu Đà Nẵng...'

'Đừng buồn Đà Nẵng ơi!' 'Đừng buồn Đà Nẵng ơi!'

'Thắm tình nghĩa đời': Bài thơ gửi tới các bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch 0

>> Xem thêm: Lời động viên đất nước trước đại dịch Covid-19

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn