Sau khi tiến hành thanh tra, chính quyền quận 1, TP.HCM đã phát hiện hàng chục khoản tiền thu chi không đúng quy định tại trường THCS Văn Lang.

Nhiều nguồn tiền bị “lạm thu”

Sáng 13/4, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng xác nhận với PV Người Đưa Tin Pháp luật về việc ban hành kết luận thanh tra tài chính đối với trường THCS Văn Lang trên địa bàn.

Theo kết luận số số 345/KL-UBND, trường THCS Văn Lang chưa thực hiện miễn, giảm học phí đầy đủ cho các em học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm với tổng số tiền hơn 1,83 triệu đồng.

Nguồn thu tiền tổ chức phục vụ, quản lý học sinh bán trú không được quản lý, theo dõi chặt chẽ. Nhà trường báo cáo UBND quận 1 chưa chính xác số tiền tổ chức phục vụ và quản lý học sinh bán trú thực tế đã thu của học sinh.

Đối với nguồn thu tiền vệ sinh bán trú, nhà trường theo dõi nguồn thu chưa chặt chẽ. Thậm chí có việc chi trùng đối với cùng một nội dung chi, số tiền là 5,3 triệu đồng. Chiếu theo luật Kế toán năm 2015, trường đã khắc phục, thu hồi hoàn trả quỹ số tiền chi trùng này, được phát hiện qua thanh tra.

Nguồn tiền học kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đã thu tiền không đúng đối tượng là hơn 7,3 triệu đồng. Đó là thực hiện chưa đúng theo thông báo số 132/VL và Quy chế chi tiêu nội bộ.

Nguồn thu tiền học tăng cường tiếng Anh, tiền tổ chức dạy hai buổi/ngày, tiền điện và bảo trì máy lạnh, tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú cũng thu chưa chặt chẽ, chưa chính xác số tiền thực tế.

Nhà trường cũng thu vượt mức tiền ăn bán trú của học sinh với số tiền là hơn 12,5 triệu đồng do học sinh nghỉ học sau khi thi, không đăng ký ăn nhưng chưa thực hiện giảm trừ vào tiền ăn phải thu của tháng sau, là chưa phù hợp theo thực tế.

Khuyết điểm nữa là chi thanh toán tiền cơm trưa cho giáo viên, nhân viên văn phòng từ tiền ăn của học sinh, với số tiền là hơn 7,9 triệu đồng.

Nguồn thu tiền học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài chưa hạch toán đúng nguồn sổ sách kế toán, thực hiện chưa đúng luật Kế toán năm 2015.

Quản lý, theo dõi nguồn thu tiền học Kỹ năng sống chưa chặt chẽ, thu nhiều hơn thời lượng học thực tế của học sinh với số tiền là 36,14 triệu đồng.

Nhập nhèm sổ sách kế toán

Đồng thời, đơn vị này cũng chưa quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thanh quyết toán đối với công ty Rồng Việt, dẫn đến chênh lệch số học sinh quyết toán so với thực tế. Trong tổng số 24,15 triệu đồng, nhà trường đã thanh toán 20,59 triệu đồng cho công ty Rồng Việt, còn lại sẽ tiếp tục thanh toán cho đến khi đủ.

Nhà trường thu tiền học kỹ năng tư duy sáng tạo (khối lớp 8,9) nhưng nhiều hơn số tháng học thực tế, với số tiền là 36,148 triệu đồng. Tiền học Kỹ năng sáng tạo công nghệ (STEM) thanh quyết toán thiếu cho đối tác KDI với số tiền là 4,82 triệu đồng.

Bên cạnh việc chưa có phương án hiệu quả, đảm bảo thực hiện thu hồi số tiền nợ tiền học phí công lập và các khoản thu khác với tổng số tiền 32,981 triệu đồng, nhà trường còn không nhập quỹ tiền mặt, theo dõi ngoài sổ sách kế toán đối với một số nguồn thu tại đơn vị.

Cụ thể, nguồn thu được trích để lại từ lớp học Kỹ năng sống là 10,2 triệu đồng, nguồn thu được trích để lại từ lớp học Kỹ năng tư duy sáng tạo là 6,94 triệu đồng.

Nguồn thu, chi trích để lại từ lớp học kỹ năng sáng tạo công nghệ STEM là 120,375 triệu đồng. Trong ó đã chi thanh toán 90% cho đối tác KDI là hơn 108,3 triệu đồng, nhà trường được trích lại số tiền hơn 12 triệu đồng.

Qua thanh tra, UBND quận 1 phát hiện nhiều sai phạm tài chính tại trường THCS Văn Lang.

Đối với nguồn kinh phí vận động từ cha mẹ học sinh, trường THCS Văn Lang đã không gửi kế hoạch vận động tài trợ cho phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 phê duyệt, không lưu giữ đầy đủ các chứng từ kế toán, công khai báo cáo thu chi không chính xác. Trong quá trình thanh tra, nhà trường đã chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót khi chi mua lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Chưa kết, đơn vị này không lưu giữ đầy đủ chứng từ kế toán của nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nguồn vận động, hỗ trợ trang bị máy lạnh thì quản lý, lưu trữ chưa đầy đủ hồ sơ, chứng từ kế toán là chưa đúng quy định.

Trách nhiệm của Hiệu trưởng

Trước những thiếu sót, sai phạm đó, đoàn thanh tra chỉ ra “trách nhiệm đầu tiên thuộc về Hiệu trưởng trường THCS Văn Lang là bà Vũ Thị Phương Chi”.

Bà Chi quản lý, điều hành chưa đảm bảo chặt chẽ, thiếu biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận phụ trách dẫn đến còn tồn tại các thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại trường trong năm học 2019-2020.

Người đứng đầu trường THCS Văn Lang cũng chưa chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc đối tượng, quản lý nguồn thu chi tại đơn vị chưa chặt chẽ dẫn đến việc báo cáo, hạch toán chưa chính xác, đầy đủ các nguồn thu chi, chi trùng đối với cùng một nội dung chi.

Thu tiền không đúng đối tượng, chưa chỉ đạo, kiểm tra việc thanh quyết toán với các đơn vị hợp tác dẫn đến việc thanh quyết toán chưa đúng với thực tế, chưa có phương án đảm bảo thực hiện thu hồi số tiền nợ tiền học phí công lập.

Các khoản thu khác trong năm, không nhập quỹ tiền mặt đơn vị mà theo dõi ngoài sổ sách kế toán đối với một số nguồn thu tại đơn vị. Hay việc chỉ đạo việc quản lý, theo dõi chứng từ, sổ sách kế toán chưa chặt chẽ.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu rõ rất nhiều trách nhiệm của 2 nguyên Kế toán và 1 nguyên thủ quỹ nhà trường. Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng giao Hiệu trưởng THCS Văn Lang phải tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, các cá nhân có liên quan đối với các thiếu sót, sai phạm được nêu trong kết luận, có mời phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra quận 1 cùng dự.

Bà Chi còn phải nghiêm túc thực hiện, khắc phục mọi thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận, như: Hoàn trả lại rất nhiều khoản tiền, thanh toán tiền cho một số đơn vị đối tác của trường, hạch toán đúng nguồn vào sổ sách kế toán, thu hồi và nộp ngân sách Nhà nước chi phí chênh lệch giảm trừ do thanh quyết toán nhiều hơn thực tế…

Phòng Nội vụ quận 1 được giao đề xuất UBND quận về biện pháp xử lý sau kiểm điểm (nếu có) đối với người đứng đầu nhà trường, các cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận.

Trước đó, UBND quận 1 đã có quyết định thanh tra tài chính của trường THCS Văn Lang từ tháng 12/2020.

Trường THCS Văn Lang được thành lập ngày 21/2/1998, tiền thân là trường Việt Nam Học Đường. Từ năm học 2011 - 2012 đến nay, bà Vũ Thị Phương Chi làm Hiệu trưởng cùng với Phó Hiệu Trưởng là bà Đặng Thị Út, bà Đặng Thị Mỹ Hạnh và ông Phạm Minh Khánh.

Nguyễn Thành Nhân

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn