Vào những ngày giá rét thì không gì hợp lí hơn áo phao đâu nha!

Hàng năm, từ những ngày đầu tháng 11 là sao Hàn đã rục rịch lôi áo phao ra mặc vì thời tiết vào sáng sớm và tối đêm thường khá lạnh. Với loại áo này, họ chẳng cần mix gì nhiều mà chỉ cần mặc một chiếc áo cotton bên trong là đủ để giữ ấm mà trông vẫn cool rồi.

Bên cạnh mẫu áo phao dáng dài truyền thống thì năm nay, sao Hàn lại đặc biệt mê áo phao dáng ngắn mà nhất là áo có màu trắng/đen. Sẽ không ngoa nếu gọi đây là item quốc dân vì xem nó gần như xuất hiện trên mọi Instagram cá nhân của người nổi tiếng.

Miền Bắc cũng đang lạnh dần đều và từ ngày mai, nhiệt độ có thể xuống ngưỡng 12 - 13 độ vào đêm lẫn sáng sớm rồi nên bạn có thể tha hồ diện áo phao được rồi đấy. Ngoài các shop đồ nhập thông thường hay đồ của các hãng, bạn nên săn cả ở những hàng xuất khẩu nữa nhé! Mẫu xinh và giá tốt lắm!

Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 3.Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 3. Xem giá sản phẩm x Áo phao thắt nơ 570K Cheebie Order Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 3. .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] { margin-bottom: 40px ; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .pricetag-photo-wrapper { position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .pricetag-photo-wrapper a, .pricetag-photo-wrapper a img { display: block; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button { position: absolute; left: 20px; bottom: -13px; z-index: 2; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-list { position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; display: none; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button a { display: flex; height: 26px; align-items: center; background-color: #111; border-radius: 8px; padding: 0 10px; font-family: SFD-Regular; font-size: 13px; color: #fff; text-decoration: none; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button a .tag-trigger-icon { width: 16px; display: block; margin-right: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button a .tag-trigger-icon img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button a:hover { background-color: #000; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-dot { width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.5); padding: 5px; border-radius: 100%; overflow: hidden; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag { position: absolute; display: flex; align-items: center; flex-direction: column; width: 30%; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-dot .dot { display: block; width: 100%; height: 100%; background-color: #fff; border-radius: 100%; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info { position: relative; display: none; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper { padding: 10px 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.8); border-radius: 8px; display: flex !important; flex-direction: column; text-decoration: none; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper:hover { background-color: rgba(0,0,0,0.9); } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-name { font-family: SFD-Bold; font-size: 14px; color: #fff; line-height: 140%; margin-bottom: 5px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-number { font-size: 13px; color: #FF6D19; font-family: SFD-Bold; line-height: initial; text-align: left; margin-bottom: 8px; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-shop { display: flex; align-items: center; line-height: initial; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-shop-name { font-family: SFD-Regular; font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.5); margin-right: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-shop-icon { width: 8px; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-shop-icon img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper:before { display: block; width: 0; height: 0; border-left: 8px solid transparent; border-right: 8px solid transparent; border-bottom: 8px solid rgba(0,0,0,0.8); position: absolute; bottom: 100%; left: 50%; transform: translateX(-50%); content: ''; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-is-active .price-tag-list, .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-is-active .price-tag-info { display: block; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"]:hover .price-tag-list { display: block; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag:hover .price-tag-info { display: block; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .PhotoCMS_Caption { display: none !important; } @media screen and (max-width: 768px) { .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button { left: 10px; } } .price-tag-delete{ display: none !important; position: absolute; top: 30px; right: 25px; padding: 0px 8px; background-color: #fff; z-index: 1; border-radius: 100%; color: #000; font-weight: bold; font-size: 20px; } function showAllNote(o) { let parent = $(o).parents('.pricetag-photo-wrapper'); if(parent.hasClass("price-tag-is-active")){ parent.removeClass("price-tag-is-active"); }else{ parent.addClass("price-tag-is-active"); } } Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 4.Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 4. Xem giá sản phẩm x Áp phao dáng dài xuất khấu 850K Gạo Shop Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 4. .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] { margin-bottom: 40px ; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .pricetag-photo-wrapper { position: relative; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .pricetag-photo-wrapper a, .pricetag-photo-wrapper a img { display: block; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button { position: absolute; left: 20px; bottom: -13px; z-index: 2; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-list { position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; display: none; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button a { display: flex; height: 26px; align-items: center; background-color: #111; border-radius: 8px; padding: 0 10px; font-family: SFD-Regular; font-size: 13px; color: #fff; text-decoration: none; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button a .tag-trigger-icon { width: 16px; display: block; margin-right: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button a .tag-trigger-icon img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button a:hover { background-color: #000; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-dot { width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.5); padding: 5px; border-radius: 100%; overflow: hidden; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag { position: absolute; display: flex; align-items: center; flex-direction: column; width: 30%; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-dot .dot { display: block; width: 100%; height: 100%; background-color: #fff; border-radius: 100%; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info { position: relative; display: none; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper { padding: 10px 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.8); border-radius: 8px; display: flex !important; flex-direction: column; text-decoration: none; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper:hover { background-color: rgba(0,0,0,0.9); } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-name { font-family: SFD-Bold; font-size: 14px; color: #fff; line-height: 140%; margin-bottom: 5px; text-align: left; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-number { font-size: 13px; color: #FF6D19; font-family: SFD-Bold; line-height: initial; text-align: left; margin-bottom: 8px; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-shop { display: flex; align-items: center; line-height: initial; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-shop-name { font-family: SFD-Regular; font-size: 12px; color: rgba(255,255,255,0.5); margin-right: 5px; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-shop-icon { width: 8px; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper .price-tag-shop-icon img { display: block; width: 100%; height: auto; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-info-wrapper:before { display: block; width: 0; height: 0; border-left: 8px solid transparent; border-right: 8px solid transparent; border-bottom: 8px solid rgba(0,0,0,0.8); position: absolute; bottom: 100%; left: 50%; transform: translateX(-50%); content: ''; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-is-active .price-tag-list, .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag-is-active .price-tag-info { display: block; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"]:hover .price-tag-list { display: block; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .price-tag:hover .price-tag-info { display: block; } .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .PhotoCMS_Caption { display: none !important; } @media screen and (max-width: 768px) { .VCSortableInPreviewMode[mediaunit="PriceTag"] .tag-trigger-button { left: 10px; } } .price-tag-delete{ display: none !important; position: absolute; top: 30px; right: 25px; padding: 0px 8px; background-color: #fff; z-index: 1; border-radius: 100%; color: #000; font-weight: bold; font-size: 20px; } function showAllNote(o) { let parent = $(o).parents('.pricetag-photo-wrapper'); if(parent.hasClass("price-tag-is-active")){ parent.removeClass("price-tag-is-active"); }else{ parent.addClass("price-tag-is-active"); } } Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 5.Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 5. Xem giá sản phẩm x Áo phao cổ lông 895K Myan Store Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 5.Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 6.Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 6. Xem giá sản phẩm x Áo phao siêu nhẹ 1999K UNIQLO Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 6.Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 7.Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 7. Xem giá sản phẩm x Áo phao lông vũ 2299K Zara Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 7.

Ảnh: Internet

Từ 570K là mua được áo phao như sao Hàn, ấm điên đảo lại trendy - Ảnh 8.

Đọc thêm

  • 9 shop quần áo có cực nhiều đồ len xinh, giá lại 9 shop quần áo có cực nhiều đồ len xinh, giá lại "iu" hết nấc
  • Bạn sắm áo dạ dáng dài chưa: Đầy mẫu xinh ngất mà giá chỉ từ 490K này Bạn sắm áo dạ dáng dài chưa: Đầy mẫu xinh ngất mà giá chỉ từ 490K này
  • Mua áo len ở khu Chùa Láng: Chỉ từ 280K đã sắm được áo vừa xinh vừa ấm Mua áo len ở khu Chùa Láng: Chỉ từ 280K đã sắm được áo vừa xinh vừa ấm

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn