Trải qua một năm nhiều biến động, VUS là một trong những hệ thống nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của thời đại, đồng thời nhanh chóng “số hóa” để thích ứng với thời cuộc và vươn lên mạnh mẽ.

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH 2021 - TIẾN BƯỚC KHÔNG NGỪNG CỦA VUS

VUS 2021 - Một năm bứt phá & chuyển đổi để dẫn đầu - Ảnh 2.

https://kenh14.vn/vus-2021-mot-nam-but-pha-chuyen-doi-de-dan-dau-2022012722003686.chn

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn