Đừng khóc nữa khi người không thương tiếc Nếu còn yêu mình họ đã chẳng rời đi Ngay cả bản thân lâu ngày rồi cũng khác Thì trách gì hai chữ ấy

 

Đừng khóc nữa khi người không thương tiếc

Nếu còn yêu mình họ đã chẳng rời đi

Ngay cả bản thân lâu ngày rồi cũng khác

Thì trách gì hai chữ ấy. Chia li

Đừng giải thích khi người không muốn hiểu

Ai chẳng cô đơn trong thế giới của mình

Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả

Đêm tối qua là sẽ thấy được bình minh.

Đừng khóc nữa khi người không thương tiếc

Nếu còn yêu mình họ đã chẳng rời đi

Ngay cả bản thân lâu ngày rồi cũng khác

Đừng giải thích khi người không muốn hiểu

Thì trách gì hai chữ ấy. Chia li

Đừng ủ rũ cho ngày dài lặng lẽ

Một đám mây xanh không ở mãi trên đầu

Thanh xuân nào cũng chứa nhiều nước mắt

Nhưng mấy ai buồn đến hết kiếp được đâu?

Đừng nghĩ nữa về những ngày đã vãng

Người ta trưởng thành là ở chỗ biết buông

Nếu không thể cạnh bên đi cùng nữa

Thì hãy đợi người sau phù hợp để chung đường.

Thúy Nhân – Theo Girly

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN