Nhắc đến tương cà, chắc chắn nguyên liệu chính phải là cà chua. Tuy nhiên, thuở ban đầu, cà chua không phải là nguyên liệu chính để làm ra tương cà.

Không phải cà chua, ruột cá mới là nguyên liệu ban đầu của ketchup

Không phải cà chua, ruột cá mới là nguyên liệu ban đầu của ketchup

Không phải cà chua, ruột cá mới là nguyên liệu ban đầu của ketchup

Không phải cà chua, ruột cá mới là nguyên liệu ban đầu của ketchup

Không phải cà chua, ruột cá mới là nguyên liệu ban đầu của ketchup

Không phải cà chua, ruột cá mới là nguyên liệu ban đầu của ketchup

Không phải cà chua, ruột cá mới là nguyên liệu ban đầu của ketchup

Jeremy

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN