Chúng ta cứ thế bên nhau cứ thể dành cho nhau yêu thương hết lần này đến lần khác hết tháng năm này qua tháng năm kia cứ bên nhau đến trọn đời đi anh, tại sao yêu nhau lại phải chia tay nhau?...

Tại sao yêu nhau lại phải chia tay nhau?

Đến với nhau không phải chỉ đôi ba ngày hay chỉ bằng 1 vài câu từ đâu anh mà thật ra là cả 1 quá trình dài đằng đẵng đó anh...

Đến với nhau không phải chỉ để thỏa lấp khoảng trống trong lòng mà đến được với nhau là do duyên số là vì chúng ta thực sự cần đến nhau.

Đến với nhau có dễ đâu anh mà sao chia tay nó lại trở nên dễ dàng thế này?...

Chúng ta cứ thế bên nhau cứ thể dành cho nhau yêu thương hết lần này đến lần khác hết tháng năm này qua tháng năm kia cứ bên nhau đến trọn đời đi anh, tại sao yêu nhau lại phải chia tay nhau.

Chẳng phải từng gắng cùng nhau vun đắp hay sao, chẳng phải từng cố giữ trọn cho nhau nhưng sao lại vô tình đập nát, phá bỏ như một điều gì vô giá trị...như vậy yêu thương còn ý nghĩa gì?

Đến với nhau chẳng dễ mà sao chia tay dễ dàng vậy?...

Cứ yêu rồi xa... quá mỏi mệt...điều đó chẳng khác gì việc cứa mãi 1 vết thương rồi lại tốn công khâu vá...người đến sau vá vết thương của người đến trước gây ra...Sau rồi vết thương lành lại nhưng sẹo có hết không?

Tình yêu lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt lúc đắng... thế nhưng 1 khi chấp nhận đến bên nhau sao không từ bỏ 2 từ xa nhau..Để khi có hờn có Giận thì vẫn thương nhau..có xa có cách nhưng vẫn trở về bên nhau.

Tại sao cứ phải làm khổ đau nhau sao không yêu chỉ 1 người và chỉ bên 1 người.

Tại sao không là người đầu tiên và người cuối cùng trong cuộc đời nhau tại sao cứ phải có đến bôn ba vạn cuộc tình...tại sao vậy anh?

Phải chăng đời người ngắn ngủi nên tình người cũng chẳng được bền lâu?

Phải chăng lòng người quá tham sâu nên 1 người chẳng đủ để lấp đầy nhau?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN