Bạn đang dần biến mình trở nên ngu ngốc nếu bạn tin tưởng và hy vọng vào một người quá nhiều. Bạn từ bỏ mọi thứ vì họ, nhưng họ sẽ không và không bao giờ từ bỏ một điều gì đó vì bạn, dù là một việc nhỏ.

Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một người cho bạn cảm giác mong nhớ, mong chờ, khiến bạn từ bỏ mọi thứ và bạn đang mù quáng...

Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một người cho bạn cảm giác được bảo vệ khi ở cạnh, sẽ khiến sự tin tưởng của bạn là vô bờ bến. Bạn đang mù quáng...

Bạn tự đặt cho mình một tương lai màu hồng, tự gieo hi vọng cho bản thân. Bạn đang mù quáng...

Bạn đang tự làm khổ bản thân mình. Bạn đang khiến mình trở nên thật bé nhỏ chỉ vì bạn mù quáng. Bạn càng hy vọng nhiều, bạn sẽ thật vọng gấp nhiều lần. Bạn tin tưởng họ, vậy bạn có chắc họ tin tưởng bạn. Bạn hi sinh vì họ, bạn có chắc họ cũng sẽ hi sinh vì bạn. Bạn đang dần biến mình trở nên ngu ngốc nếu bạn tin tưởng và hy vọng vào một người quá nhiều.

Bạn từ bỏ mọi thứ vì họ, nhưng họ sẽ không và không bao giờ từ bỏ một điều gì đó vì bạn, dù là một việc nhỏ.

Đừng nên tin tưởng và hy vọng quá nhiều. Bạn chỉ đang làm xấu mặt bản thân bạn thôi. Hãy tin ít thôi,hy vọng cũng vậy, chỉ một chút thôi. Khi bạn ngã, bạn sẽ chỉ đau một chút thôi và bạn sẽ lành. Vết thương sẽ để lại sẹo, nhưng chỉ là một chút sẹo nhỏ thôi. Qua năm tháng sẽ phai đi. Bạn đừng lo. Hãy sống cho bạn,vì bản thân bạn...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN