Đàn ông trên mọi phương diện đều được xã hội coi trọng và đàn bà chúng tôi thì ngược lại. Cái gì đẹp đẽ, cái gì nghĩa khí đều được người ta nghiễm nhiên gọi là "đàn ông", còn cái gì tồi tệ, cái gì bạc bẽo thì được áp đặt là "đàn bà" và tôi đã từng nghe ai đấy nói rằng công việc của đàn bà là ở trong bếp.

Sinh ra là kiếp đàn bà đã khổ, vậy mà cái gì không tốt lành, không đẹp đẽ người ta lại quy chụp thành hai chữ "đàn bà".

Đàn ông trên mọi phương diện đều được xã hội coi trọng và đàn bà chúng tôi thì ngược lại. Cái gì đẹp đẽ, cái gì nghĩa khí đều được người ta nghiễm nhiên gọi là "đàn ông", còn cái gì tồi tệ, cái gì bạc bẽo thì được áp đặt là "đàn bà" và tôi đã từng nghe ai đấy nói rằng công việc của đàn bà là ở trong bếp.

Ngôn từ thiệt là mầu nhiệm, nhưng xin ngưng ngược đãi đàn bà bằng những quy chụp mà từ trước đến giờ được quý vị xem là hiển nhiên như thế!

Đàn bà, sinh ra là đàn bà đã đủ thứ thiệt thòi vậy mà giờ đây còn phải gánh thêm cái tội "đàn bà" cho các đấng đàn ông thì thật là nỗi khổ thấu trời xanh.

Nếu mai mốt có gặp thằng đàn ông nào như trên, xin đừng gọi hắn "thằng đàn bà", tội lắm! Mà hãy chạy đến, đấm thẳng vào mặt hắn mà nói "Đồ không đáng mặt đàn ông!" chứ đừng ngược đãi đàn bà bởi những tính xấu của đàn ông.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN