Tôi chẳng hiểu tại sao phải sáp nhập Tết-của-chúng-ta với Tết của bất cứ một đất nước nào trên thế giới, rồi ngụy biện bằng lý do kinh tế, bằng sự lệch pha "người làm - ta nghỉ", hay nước này nước kia ăn Tết "theo Tây". Lựa chọn nào cũng phải đánh đổi. Cái gì cần giữ thì phải giữ, hòa nhập là phải hòa nhập mà hòa tan là không được hòa tan. Tết là truyền thống, là hồn dân tộc, là ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần, là cội nguồn gốc rễ. Bỏ Tết cũng giống như bỏ tiếng Việt, bỏ lịch sử, bỏ tinh hoa ngàn năm văn hiến, bỏ đền chùa, bỏ phong tục tập quán, quay lưng với chính bản thân ta.

Tôi chẳng hiểu tại sao phải sáp nhập Tết-của-chúng-ta với Tết của bất cứ một đất nước nào trên thế giới, rồi ngụy biện bằng lý do kinh tế, bằng sự lệch pha "người làm - ta nghỉ", hay nước này nước kia ăn Tết "theo Tây".

Lựa chọn nào cũng phải đánh đổi. Cái gì cần giữ thì phải giữ, hòa nhập là phải hòa nhập mà hòa tan là không được hòa tan. Tết là truyền thống, là hồn dân tộc, là ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần, là cội nguồn gốc rễ. Bỏ Tết cũng giống như bỏ tiếng Việt, bỏ lịch sử, bỏ tinh hoa ngàn năm văn hiến, bỏ đền chùa, bỏ phong tục tập quán, quay lưng với chính bản thân ta.

1000 năm Bắc thuộc, 100 năm nô lệ Tây phương ta không ngừng đấu tranh là để giữ cái gì? Giữ những con đường, những quảng trường là tên danh nhận Việt Nam, giữ dân tộc, giữ truyền thống, giữ đất giữ nước cũng là giữ con người và giá-trị-Việt.

[Quan điểm] Tết cổ truyền là giá trị Việt không thể bỏ

Tết chính là một trong những giá trị Việt đầu tiên và kiên quyết

Tết-của-chúng-ta, chỉ thật sự là của-chúng-ta nếu được tính-bằng-lịch-ta, dựa trên những giá trị của chính chúng ta, do chúng ta làm nên suốt chiều dài lịch sử.

Tết, không phải để "thuận lợi", không phải là thứ để mang ra "làm cách mạng", không phải là nơi mưu cầu lợi ích, không phải để kiếm tìm cơ hội hòa nhập.

Tết là để giữ gìn, là để nhắc nhở nhau về văn hóa, là để phát huy tinh thần dân tộc

Những lý do sáp nhập Tết, chắc chắn cũng sẽ lại xuất hiện nếu ta quyết định sáp nhập. Và nếu chọn tiền mà bỏ bản ngã, xem trọng những lợi ích kinh tế thay vì những giá trị tinh thần đáng giữ là bất kính với tổ tiên, bất trung với Tổ quốc và dân tộc

Với tôi, chả có lý do gì để bỏ Tết Âm lịch, trừ việc những người đề xuất việc này là những người không có trái tim, thiếu sự tôn trọng với văn hóa Việt và học đòi giấc mộng hòa nhập bằng giải pháp hòa tan!

QUẢNG CÁO