"Đời thì ngắn. Giấc mơ lại dài. Giản đơn mà sống. Bình yên mà sống. Có thể nhỏ nhoi lãng đãng nhưng không tan biến..."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN