"Bởi vì em dại khờ. Bởi vì em nhỏ bé nên em đã giữ lại ở lòng mình bóng hình người suốt thuở xuân thì. Em phung phí đời mình với những hy vọng viễn vông bằn bặt lối về."

"Không có điều chi dễ lãng quên bằng thời gian. Ngày tháng qua ngày tháng, năm sang năm, mùa sang mùa. Những vệt kí ức như những cánh chim ưu phiền, di mãi, di mãi về một vùng trời hun hút xa. Phía kia là chân trời, phía kia sẽ có một dòng sông xanh mát, phía kia sẽ có thảo nguyên ngát mùi hoa cỏ. Khi kí ức lùi dần vào quá vãng thì khóc mà chi, nhớ thương mà chi, luyến tiếc mà chi. Vết thương một khi được mở ra thì một ngày nào đó sẽ có cơ hội lành lại..."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN