Lỗi của mình "Sống để bụng, chết mang theo" - Lỗi của người khác bới lông tìm vết"

Thế giới có 2 loại người

Thế giới có 2 loại người

Thế giới có 2 loại người

Thế giới có 2 loại người

Thế giới có 2 loại người

Thế giới có 2 loại người

Thế giới có 2 loại người

Thế giới có 2 loại người

Thế giới có 2 loại người

P/S: Bài viết chỉ mang tính chủ quan của tác giả và có tác dụng giải trí, đọc cho vui. Nghiêm cấm mọi hình vi ném đá ^^

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN