Gia đình là một câu chuyện bạn không bao giờ quyết định được, mình có thể là con ai, sinh ra trong gia đình thế nào, tất cả đó là trời đã định. Nhưng tình yêu là thứ bạn có thể đấu tranh để giành lấy nếu bạn thật sự muốn gắng bó với họ suốt đời.

 

Người ta đấu tranh để hạnh phúc vậy tại sao mình lại khong biết dùng tình cảm để cứu lấy hạnh phúc của mình. Ở thì hiện tại, quá nhiều rắc rối, nhưng thì tương lai như thế nào quan trọng chỉ do bản thân mình hành động. Thất bại hay thành công sẽ chẳng còn quan trọng nữa, mà chúng ta hãy nhìn quá trình, chúng ta đã làm được những gì để vượt qua nó mới là điều quan trọng nhất.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN