Có những người yêu cuồng nhiệt, có những người đã đi cùng nhau qua nhiều sóng gió... dẫu vậy họ vẫn chung kết cục tan vỡ.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 1.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 3.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 5.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 7.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 9.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 11.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 12.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 14.

Nhìn lại chặng đường từ yêu đến đổ vỡ của những cặp đôi vàng một thời - Ảnh 16.

Bi

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN