Ai bảo cao là sướng thế?

Có nhiều lợi ích khi là một cao kều: mọi người đều mặc coi bạn là người lãnh đạo, thu hút gái và luôn nổi bật trong đám đông. Dù vậy, những nỗi khổ đau thường trực như luôn đập đầu, bị người khác dòm ngó,... đôi khi lại khiến họ cảm thấy lạc lõng giữa thế giới của những người bình thường á!

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Tôi có muốn nhòm đâu, vô tình đi qua thôi

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Ôi ngón tay của anh ấy to bằng cả bàn tay tôi

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Ối sợ thế

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Thế này ăn có bõ không?

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Trông chán luôn

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Người không biết sẽ bảo tôi bất lịch sự!

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Đấy, ai bảo cao mà sướng đấy

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Tôi xin quỳ trước vẻ đẹp của em

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Soi gương xíu mà đau hết cả cẳng

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Tôi quen rồi...

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Trông chán đời chưa?

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Số hai mà còn high hơn cả số một

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Chịu!

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Chả hiểu tắm rửa kiểu gì nữa đây!

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Thôi, khó quá thì cho qua

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Nào, các em dẹp hết ra

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ

Thôi, đừng nhìn

Nguồn: Brightside

Đức 2 Xích

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN