Ai bảo cao là sướng thế?

Có nhiều lợi ích khi là một cao kều: mọi người đều mặc coi bạn là người lãnh đạo, thu hút gái và luôn nổi bật trong đám đông. Dù vậy, những nỗi khổ đau thường trực như luôn đập đầu, bị người khác dòm ngó,... đôi khi lại khiến họ cảm thấy lạc lõng giữa thế giới của những người bình thường á!

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 1.

Tôi có muốn nhòm đâu, vô tình đi qua thôi

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 2.

Ôi ngón tay của anh ấy to bằng cả bàn tay tôi

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 3.

Ối sợ thế

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 4.

Thế này ăn có bõ không?

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 5.

Trông chán luôn

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 6.

Người không biết sẽ bảo tôi bất lịch sự!

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 7.

Đấy, ai bảo cao mà sướng đấy

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 8.

Tôi xin quỳ trước vẻ đẹp của em

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 9.

Soi gương xíu mà đau hết cả cẳng

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 10.

Tôi quen rồi...

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 11.

Trông chán đời chưa?

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 12.

Số hai mà còn high hơn cả số một

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 13.

Chịu!

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 14.

Chả hiểu tắm rửa kiểu gì nữa đây!

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 15.

Thôi, khó quá thì cho qua

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 16.

Nào, các em dẹp hết ra

Những nỗi khổ mà chỉ hội anh em cao to vạm vỡ mới hiểu, người thường nhìn vào chỉ biết cười trừ - Ảnh 17.

Thôi, đừng nhìn

Nguồn: Brightside

Đức 2 Xích

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN