.TỪ KHÓA: LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG - TRANG 1

Guu Cuộc Sống
  • Guu Cuộc Sống

Gần 5 vạn người đổ về chùa Hương trong ngày mồng 5 Tết, 1 ngày trước khi khai hội

Theo ban tổ chức lễ hội Chùa Hương, trong ngày 9/2 tức mồng 5 tết Kỷ Hợi đã có hơn 46.800 người đổ về tham quan trảy hội Chùa Hương.