.TỪ KHÓA: QUAN TÂM MỌI NGƯỜI - TRANG 1

Guu Cuộc Sống
  • Guu Cuộc Sống

Thà có 1 người bạn thân còn hơn trăm mối quan hệ xã giao: Ngày còn trẻ, tôi hoang tưởng về sức mạnh mạng lưới người quen nhưng tôi đã lầm...

Thế giới này thật ra vẫn vận hành dựa trên những network riêng tư, rất nhỏ, vận hành bằng lòng tin và sự chính trực.

Guu Cuộc Sống
  • Guu Cuộc Sống

Nếu chưa làm 4 điều này mỗi ngày, nghĩa là bạn vẫn chưa thực sự hạnh phúc

Hầu hết những người không hiểu rõ giá trị cuộc sống, ý nghĩa của hạnh phúc mới thường lơ là và bỏ qua 4 điều quan trọng này.