.TỪ KHÓA: TỔN THƯƠNG NGƯỜI MÌNH YÊU - TRANG 1

Guu Tâm Sự
  • Guu Tâm Sự

Vì sao chúng ta làm tổn thương người mình yêu, nhưng lại mỉm cười với người mình không thích?

Vì sao chúng ta làm tổn thương những người mình yêu mến, nhưng lại giả bộ mỉm cười với những người mình không thích? Đó là bởi chúng ta chỉ dám làm tổn...