.TỪ KHÓA: YÊU MÀ KHÔNG CƯỚI - TRANG 1

Guu Tâm Sự
  • Guu Tâm Sự

Yêu lâu năm nhưng chẳng nên đôi, trách người bạc hay trách duyên mỏng đây?

Hóa ra một mối tình đẹp đẽ, kéo dài lâu năm chưa hẳn sẽ trở nên duyên phận. Hóa ra người luôn miệng thề thốt yêu đương, người sẽ chung thủy cả đời rồi...