Ở Trung Quốc, giấy vệ sinh không được sử dụng thoải mái, thậm chí là không được cung cấp giấy vệ sinh sẵn trong WC. Công nghệ cải cách WC mới đã giúp họ giải quyết vấn đề bất tiện này.

Trung Quốc: Muốn "giải quyết nỗi buồn" phải chờ nhận diện khuôn mặt để chống trộm cắp giấy vệ sinh

Trung Quốc: Muốn "giải quyết nỗi buồn" phải chờ nhận diện khuôn mặt để chống trộm cắp giấy vệ sinh

Trung Quốc: Muốn "giải quyết nỗi buồn" phải chờ nhận diện khuôn mặt để chống trộm cắp giấy vệ sinh

Trung Quốc: Muốn "giải quyết nỗi buồn" phải chờ nhận diện khuôn mặt để chống trộm cắp giấy vệ sinh

Trung Quốc: Muốn "giải quyết nỗi buồn" phải chờ nhận diện khuôn mặt để chống trộm cắp giấy vệ sinh

Trung Quốc: Muốn "giải quyết nỗi buồn" phải chờ nhận diện khuôn mặt để chống trộm cắp giấy vệ sinh

Naruto

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN