Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua...
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ