Và nếu có ai đó ngắm nhìn dừng chân và cảm mến con người trong tôi tức là tôi đã thành công. Nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi tôi sẽ đút tay vào túi, thật sâu Mặc kệ. Không sao đâu
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ