Quên đi một người ắt hẳn không phải là điều gì quá dễ dàng...
GUU TÂM SỰ