Hãy yêu thương bản thân thật tốt trước khi yêu một người ,đến bản thân còn không yêu được thì chẳng đủ tư cách gì để đạt lấy tình yêu .
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC