Chúng ta là những nốt nhạc trong bản nhạc cuộc sống...
GUU TÂM SỰ