Sinh năm 1994 Hiện là sinh viên năm 4 Khoa Kiến trúc & Quy hoạch trường Đại học Xây Dựng - Hà Nội Thích nuôi mèo, đàn hát, đi du lịch Coffee chiều muộn
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC