Những người đi qua cuộc đời ta, có người như gió lướt qua, có người bên ta mãi mãi,...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ