Yêu một người khác với anh không khó, Nhưng để yêu người khác theo cách mà anh đã yêu thương em, anh không làm được
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ