Tôi là một đứa con gái đang ngún ngẩy trong cái tuổi 21. mong muốn được khám phá bản thân và không ngừng học hỏi
GUU TÂM SỰ