Thuộc cung Ma Kết. Sinh năm 2001. Sống và học tập tại Sóc Trăng. Bắt đầu viết bài cho Guu từ cuối năm 2015.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ