Quỳnh trong nghĩa của ưu tư, của phiền muộn và những giọt buồn. Cô gái mùa đông và là một Bọ Cạp rất ngông với đời. Nó một cô gái học văn, thích mưa và hay tỏ vẻ.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC