Đã từ lâu em sống trong vở kịch, Xung quanh hồi ức, như sợi xích giằng co, Những đau đớn và suy nghĩ đắn đo, Rồi coi tình yêu, chỉ như trò đùa cợt.
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC