Tôi một người không quá ồn ào không quá lặng lẽ :)))
GUU TÂM SỰ