Em à, ở tuổi 20 này, còn nhiều thứ quan trọng lắm. Đừng vì bất cứ gì mà bỏ lỡ. Hãy cứ sống hết mình đi, hãy cứ làm những gì mình muốn. Và nhất là, đừng để mình phải hối hận : )
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ