Yêu đọc và yêu viết, để cảm nhận cuộc đời.
GUU TÂM SỰ